Thursday, February 15, 2018

Ca Dao Mười Hai Tháng :-)

Add caption
Ca dao mười hai tháng

Tháng chạp là tháng trồng khoai,
Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà.

Tháng ba cày vỡ ruộng ra,
Tháng tư làm mạ mưa sa đầy đồng.

Ai ai cùng vợ cùng chồng,
Chồng cày vợ cấy, trong lòng vui thay.

Tháng năm gặt hái đã xong,
Nhờ trời một mẫu năm nong thóc đầy.

Năm nong đầy, em xay em giã,
Trấu ủ phân, cám bã nuôi heo.

Sang năm lúa tốt, tiền nhiều,
Em đem đóng thuế, đóng sưu cho chồng.

Đói no có thiếp, có chàng,
Còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình.

No comments:

Post a Comment