Wednesday, October 10, 2018

Vì... _T/g Lý Thụy Ý


Viết trong mùa hè đỏ lửa

Vì tất cả những người trong cuộc chiến
Đều mỉm cười chấp nhận chuyện chia ly.

Vì chúng mình là người trong cuộc chiến
Em không buồn khi tiễn bước anh đi.

Vì hai tiếng Việt Nam trìu mến quá
Nên hàng hàng lớp lớp tiếp chân nhau.

Vì mãnh đất quê hương kiều diễm quá
Nên hoa nguỵ trang áo chiến chóng phai màu!

Vì Trường Sơn còn kiêu hùng ngạo nghễ
Nên từng đoàn chim sắt lướt tung mây.

Vì Cửu Long còn từng cơn sóng vỗ
Nên tàu đi những chuyến hải trình dài.

Vì thương người bên kia bờ vĩ tuyến
Nên vạn bàn tay chung sức đắp con đường.

Còn ngăn cách bởi dòng sông Bến Hải
Và nhịp cầu mang hai chữ Hiền Lương!

Vì dưới bóng quân kỳ bay phất phới
Còn những người lính trẻ đứng hiên ngang.

Nên như ngày xưa tiễn Người ra quan ải
Em hai tay nâng rượu tiển đưa Chàng..

Lý Thụy Ý 1972

No comments:

Post a Comment