Tuesday, January 23, 2018

Lớp học tình thương :-)

Để mang ánh sáng trí tuệ đến cho các trẻ em nghèo, hơn 6 năm nay, gia đình Ông ĐOÀN MẠNH HÙNG đã không ngại gian nan mở 1 lớp học tình thương trên 110 em tại 166 đường Phan Anh, phường Tân thới Hoà, quận Tân Phú

No comments:

Post a Comment