Wednesday, December 23, 2015

Trong tiếng Việt không có chữ "THi thoảng", mà đúng ra phải là 'THỈNH THOẢNG" :-)(Nè con, con có đi Thăng Nong (Hà Lội) thì nhớ đem cái tờ này theo nhé. Nàm ơn cho thầy nhé! :-)

Do có hai bạn trẻ nổi tiếng - một ở trong nước, và một mới ra hải ngoại gần đây - thường viết bài trên mạng, lại dùng sai hai chữ "THI thoảng" (trạng từ chỉ thời gian) trong các bài viết, cho nên, xin phép được lên tiếng nhắc nhở ở đây, đặc biệt là đồng bào miền Bắc XHCN, vì hai bạn trẻ nói trên đều là người miền Bắc, đều sanh sau 1975.

Sau nhiều tháng để ý, thì thấy rằng, CÓ độc giả miền Bắc viết đúng hai chữ "THỈNH thoảng", chứ không phải người Bắc nào cũng viết sai hay nói sai hai chữ này.    Điều đó có nghĩa là hai bạn trẻ nói trên đã nghe ai đó nói chữ này [THI thoảng] rồi bắt chước dùng theo, cứ đinh ninh là nó đúng, mà không chịu tìm hiểu lại.

Vì vậy, xin được nhắc nhở rằng, trong tiếng Việt KHÔNG có chữ "THi thoảng", nhưng lại có chữ "THỈNH thoảng".

"THỈNH thoảng" là trạng từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, để làm câu văn rõ nghĩa thêm.

Thỉnh thoảng = có nghĩa là lâu lâu, không thường lắm = not often, once in a while.


Vài ví dụ để làm sáng tỏ:

- Anh có uống rượu không?

- Thưa, có, tôi có uống rượu.  (câu trả lời dường như là đã rõ ràng, đã đầy đủ, nhưng nếu ta thêm như sau:)

- Thưa, có, nhưng chỉ thỉnh thoảng [tôi mới uống] thôi. (Câu trả lời này rõ nghĩa hơn câu trả lời đầu tiên.)

No comments:

Post a Comment