Friday, May 11, 2018

Gạo thơm Hy Mã Lạp [Basmati rice] :-)


Gạo thơm Hy Mã Lạp chỉ mọc ở những vùng nằm dưới chân rặng Hy-Mã-Lạp Sơn (Himalaya). Vì thế chỉ có hai quốc gia trồng được loại lúa thơm này là Ấn Độ (India) và Tây Hồi (Pakistan). Basmati là tiếng Sanskrit có nghĩa là hương thơm. Điểm đặc biệt của gạo này là không nhão, nếu lỡ đổ nước hơi nhiều.

Nếu ai bị tiểu đường thì càng nên dùng vì nó không làm cho lượng đường trong người gia tăng như gạo lúa nước mà mọi người đang dùng.


Theo kinh nghiệm cá nhân thì: Bao trắng (zafarani) coi bộ ngon hơn bao màu đỏ (royal) :-)

Cách nấu: Cứ theo tỉ số gạo/nước là 3/4 = nghĩa là nếu đong 3 chén gạo thì phải đong 4 chén nước thì sẽ cho cơm ngon, vừa, không bị khô hay cứng.
*

No comments:

Post a Comment