Tuesday, April 25, 2017

Vợ & con của Đ/u Dù Nguyễn Văn Đương sang Hạ Lào thăm đồi 31

 Sau khi được cộng đồng người Việt ở hải ngoại giúp đỡ, trưa 12 tháng Tư, 2016, bà quả phụ cố đại úy Nguyễn Văn Đương, tức Trần Thị Mai, và người con trai út Nguyễn Viết Xa đã có chuyến đi từ Sài Gòn đến đồi 31, Hạ Lào, nơi “Người Anh Hùng Mũ Đỏ Tên Đương” hy sinh.


* *

No comments:

Post a Comment