Friday, January 29, 2016

Ngọn đuốc Việt Nam (Bài học thuôc lòng lớp nhất, VNCH)


Ngọn đuốc Việt Nam

Ngọn đuốc ấy tự bốn nghìn năm trước

Đã được người thủy tổ giống Rồng Tiên

Đốt lên bằng một ánh lửa thiêng liêng;

Ánh lửa dũng nung lòng dân tộc Việt.

Từ đó, lúc âm thầm, khi mãnh liệt,

Ngọn đuốc thần luôn sáng mãi không ngưng,

Trải bao cơn mưa bão nổi tưng bừng,

Đuốc vẫn cháy phừng phừng không lúc tắt.

Sức đè nén nặng nề như khối sắt

Của bọn người dị tộc đến xâm lăng

Cũng không làm cho đuốc Việt tiêu tan;

Chỉ âm ỉ lu mờ trong một lúc

Rồi đuốc Việt lại tưng bừng đỏ rực

Bốc cao vời, chiếu rạng cả non sông.

Ánh sáng tươi của ngọn đuốc kiêu hùng

Đã bao lượt khiến trời Đông chói lọi.

Ngọn đuốc cháy muôn đời không biết mỏi

Như tấm lòng dũng cảm giống Rồng Tiên,

Như cả dòng nhựa sống cùng dâng lên

Trong huyết quản của người dân nước Việt.

Ngọn đuốc cháy hiên ngang và quả quyết

Như tinh thần quật khởi của dân ta,

Như tinh thần tha thiết nước non nhà

Bồng bột mãi chẳng bao giờ nguội lạnh.

Là nguồn sáng tỏ rạng ngời muôn ánh

Là tượng trưng đời sống mạnh vinh quang

Của non sông, ngọn đuốc Việt huy hoàng

Quyết cháy sáng tưng bừng muôn vạn thuở./.

Đằng Phương (Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy)

(B. 11/2/1924   –     D. 7/28/1990)

(Ph.D.  University of Paris, France)

Giáo Sư  Đại Học Quốc Gia Hành Chánh Việt Nam, VNCH

No comments:

Post a Comment