Monday, January 4, 2016

"Tôi tự hào", "chống cộng cực đoan", "thiếu văn hóa" (chữ VC) :-(

Kurdish baby: "Mommy, let's shoot some VCs, too!"  :-)

"Chống cộng cực đoan", bốn chữ này chỉ mới xuất hiện chừng vài năm nay thôi, chứ trước đó không thấy.  Đặc biệt là dân xã nghĩa hay dùng bốn chữ này, với một "cụm từ" khác thường thấy là "thiếu văn hóa".

"Thiếu văn hóa", ba chữ này làm nghe [nhất là dân VNCH cũ] phải rùng mình. Vì nó làm cho người nghe nghĩ rằng người thốt ra ba chữ này phải có ĐỦ hoặc DƯ THỪA văn hóa ghê lắm, mới dám cho người khác là "thiếu văn hóa".

Xã hội VNCH rất nhân bản. Tình người, tình hàng xóm bàng bạc khắp hang cùng ngõ hẻm. Vậy mà, chưa bao giờ có ai dám vỗ ngực tự xưng là mình có "ĐỦ văn hóa", hay dám cho kẻ khác là "THIẾU văn hóa".  Đó là chưa kể đến hai chữ "TỰ HÀO".

Với người dân VNCH, hai chữ "TỰ HÀO" đồng nghĩa với các chữ "TỰ CAO, TỰ ĐẠI", "NGẠO MẠN", là những nết xấu xa, bỉ ổi của con người.  Cho nên học đường VNCH không bao giờ dạy, hay khuyến khích con người tự hào. Mà trái hẳn lại, học đường VNCH luôn luôn nhấn mạnh, nhắc nhở học sinh phải luôn luôn khiêm tốn.  Đặt nặng chữ ĐỨC hơn chữ TÀI.  Vì lẽ đó, mà hể nghe ai nói mấy chữ "tôi tự hào" là ta biết ngay là dân xã nghĩa, học theo thói của vẹm láo, tự ca tụng mình.

Đức Giê Su có nói là "tôi tự hào là đấng cứu thế của muôn loài" không?

Đức Phật có nói là "tôi tự hào là đấng giác ngộ" không?

Nhà bác học Einstein có nói là "tôi tự hào là người viết ra thuyết tương đối" không?

Nhà bác học Marie Curie có nói là "tôi tự hào là người tìm ra chất phóng xạ đầu tiên" không?

Tướng Eisenhower kiêm TT Mỹ có nói "Tôi tự hào là người mở trận đổ bộ Normandy  đánh tan quân Đức" không?

Mẹ Teresa có nói "Tôi tự hào là người giúp dân nghèo nhiều nhất ở Ấn" không?

v.v...

Cho nên ba chữ "tôi tự hào" nghe thối vô cùng.

Bây giờ trở lại với mấy chữ "chống cộng cực đoan".  

Trước hết thì xin hỏi: chống cộng như thế nào thì mới là chống cộng không cực đoan? 

Nếu không giải thích được rõ ràng, rành mạch, thì chính những kẻ hay nói "chống cộng cực đoan" là bọn việt gian cộng sản, đâm bị thóc, thọc bị gạo.  

Trong các loại vũ khí thì bom nguyên tử, bom hạt nhân, bom hóa học là ghê gớm nhất. Và nước mà có nhiều loại vũ khí ghê gớm này nhất lại là nước Hoa Kỳ. Như vậy, thì nước Hoa Kỳ có cực đoan không? Chế nhiều bom dạn, hỏa tiển tàu ngầm, tàu chiến như vậy thì có "thiếu văn hóa" hay không?

No comments:

Post a Comment