Wednesday, April 20, 2016

Ngô-đình-Diệm, Ngô-đình-Nhu Là Anh-Hùng Dân-Tộc Việt-Nam, Danh-Nhân Lịch-Sử Việt-Nam Cận-Đại


Tổng thống Phi Luật Tân Carlos Casia cùng phu nhân đón tiếp tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm 1958.

Bản Lên Tiếng Thứ 20 Tôn Vinh Anh-hùng  Ngô-đình-Diệm, Anh-hùng Ngô-đình-Nhu Là Anh-Hùng Dân-Tộc Việt-Nam, Danh-Nhân Lịch-Sử Việt-Nam Cận Hiện-Đại

Định nghĩa danh từ:

Anh-hùng: Bậc tài giỏi xuất-chúng (Việt-Nam Tự-Điển quyển thượng trang 25 do tác giả Lê-văn-Đức cùng nhóm văn hữu biên soạn, tác giả Lê-ngọc-Trụ hiệu đính); Xuất-chúng: Cao vượt hơn quần chúng (Hán-Việt Từ-Điển do tác giả Đào-duy-Anh biên soạn trang 583);

Dân-Tộc: Dân một nước hay cùng chung một bộ lạc, cùng chung một tiếng nói hay chữ viết, một phong tục, sống chung nhau dưới một tổ-chức cai-trị và ràng buộc nhau vì quyền-lợi và phận-sự (VNTĐ quyển thượng trang 358, tác giả nt).

Danh-Nhân: Người có danh-tiếng (VNTĐ quyển thượng trang 350, tác giả nt); Người có tiếng ai cũng biết, homme célèbre (Hán-Việt Từ-Điển do tác giả Đào-duy-Anh biên soạn trang 196).
***
Nhân dịp tưởng-niệm lần thứ 50, cố Tổng-thống Ngô-đình-Diệm, cố vấn Ngô-đình-Nhu tuẫn-quốc (02-11-1963_02-11-2013), Hội Sử-Học Việt-Nam tại Âu-Châu, chân thành tôn vinh hai vị là Anh-Hùng Dân-Tộc Việt-Nam và Danh-Nhân Lịch-Sử Việt-Nam Cận Hiện-Đại.

Sự tôn xưng này dựa trên những sự nghiệp thần kỳ đối với dân-tộc Việt-Nam mà hai vị đã dầy tâm sức xây dựng, củng cố và bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.

Tiểu sử, sự nghiệp thần kỳ của hai vị anh-hùng dân-tộc nêu trên được trang trọng ghi vào Thần Việt Điện 2010_Tân U Linh Việt Điện (quyển sách ghi chép tiểu sử, công đức thần kỳ của những anh-hùng dân-tộc Việt-Nam vào các thời trung, cận và hiện-đại).

I/ Tóm tắt tiểu sử anh-hùng Ngô-đình-Diệm:

- Ông sinh ngày 27 tháng 07 năm 1897 nhằm ngày 28 tháng 6 năm Đinh Dậu (ở tài liệu khác ghi ngày 03-01-1901 nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Canh Tý) trong một gia đình có chín người con. Thân sinh là cụ Ngô-đình-Khả, từng làm quan dưới thời vua Thành-Thái.

- Thủa nhỏ theo học tại trường Pellerin Huế. Năm 1913, thi vào trường Quốc Học Huế, dạy theo chương trình tổng hợp bằng Việt và Pháp Ngữ; Đến năm 1917, ông đỗ hạng nhì trong kỳ thi tốt nghiệp Trung Học. Vì số tuổi còn quá trẻ mà lại đạt thành tích xuất sắc, nên thực dân Pháp đề nghị cấp học bổng cho sang Pháp du học, nhưng ông đã từ chối.

- Năm 1918 được mời làm giáo sư Trường Quốc Tử Giám, một trường dành riêng cho con cháu các quan trong triều đình.

- Đến năm 1919 được vào học trường Hậu Bổ, (như Học Viện Quốc Gia Hành Chánh sau 1954). Trong suốt ba năm liền, luôn luôn là một sinh viên xuất sắc trong các ngành hành chánh, chính trị, luật pháp. Và đã tốt nghiệp thủ khoa.

- Sau khi tốt nghiệp được triều Nguyễn thâu nhận, bổ làm Quan Hậu Bổ, Tri Huyện tỉnh Thừa Thiên, Tri Phủ tỉnh Quảng Trị, Quản Đạo Ninh Thuận tỉnh Phan Rang và Tuần Vũ Bình Thuận tỉnh Phan Thiết.

- Nhờ thành tích phục vụ dân chúng xuất sắc, vua Bảo Đại bổ nhiệm ông ở chức vụ Thượng Thư Bộ Lại (tương đương với Bộ Nội Vụ ngày nay). Ở trách nhiệm này, ông đề đạt những cải cách quan trọng cho đất nước, tiếc rằng không được chấp nhận nên từ chức. Sự từ chức này gây chấn động triều đình nhà Nguyễn và nhà cầm quyền Pháp lúc bấy giờ ở Đông Dương.

- Sau khi từ chức, bản thân cư ngụ tại nhà thân phụ ở Huế. Tất cả lời mời cộng tác của Nhật, Việt Minh và Bảo Đại đều bị ông từ chối. Ngay cả khi bị bắt đưa đến gặp Hồ-chí-Minh cũng không làm ông thay đổi lập trường.

- Ông Ngô-đình-Diệm được VM trả tự do bởi áp lực của Giám mục Lê-hữu-Từ cũng như bối cảnh chính trị phức tạp và áp lực quốc tế. Sự trả tự do cho ông Ngô-đình-Diệm, thực tế VM muốn thu phục nhân tâm của các thành viên cựu trào.

- Sau đó ít lâu, ngày 05-06-1948 Pháp thương nghị chính thức trao trả độc lập cho Việt Nam với Hoàng Đế Bảo Đại qua việc ký kết Hiệp Ước Vịnh Hạ Long.

- Năm 1950 sống lưu vong ở Hoa Kỳ, tại đây ông được chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ để cầm quyền trong trường hợp người Mỹ thay thế người Pháp can thiệp vào Đông Dương khi tình hình tại chỗ có nhiều thay đổi quan trọng, nhất là Trung cộng vừa chiếm Hoa lục năm 1949.

- Ngày 07-07-1954 về nước Việt-Nam chấp chánh ở vai trò Thủ tướng do Quốc trưởng Bảo Đại đề cử.

- Ngày 20-07-1954 hiệp định chia đôi nước Việt-Nam diễn ra ở Genève, Thụy-Sĩ. Ngoại trưởng Trần-văn-Đỗ, trưởng phái đoàn Việt-Nam Cộng-Hòa kịch liệt phản đối. Thủ tướng Ngô-đình-Diệm ra lịnh treo cờ rủ trên toàn miền Nam để phản đối hiệp định này.

- Hai lần tổ chức trưng cầudân ý(bán chính thức và chính thức)để truất phế vua Bảo Đại (29-04 và 26-10-1955). Trong thời điểm này, ông Diệm chưa sẳn sàng để làm Tổng thống cũng như truất phế vua Bảo-Đại (lý do thủ-tướng Diệm là người theo nho học vẫn còn mang nặng tư tưởng trung quân nhưng không trung quân một cách mù quáng)

- Ngày 26-10-1956lễ ban hành Hiến Pháp của nền Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa. Và cũng chính ngày này ông Ngô-đình-Diệm chính thức trở thành vị Tổng thống đầu tiên của nền Cộng-Hòa Việt-Nam.
- Sau chín năm cầm quyền và chế độ Đệ I Việt-Nam Cộng-Hòa đang trên đà chiến thắng Việt cộng, vì cương quyết bảo vệ quyền lợi tối thượng của dân tộc Việt-Nam nên ông tuẫn-quốc ngày 02-11-1963 nhằm ngày 17 tháng 9 năm Quý Mão lúc 8 giờ sáng (giờ Thìn) cùng với bào đệ và cũng là cố vấn Ngô-đình-Nhu.

II/ Tóm tắt tiểu sử anh-hùng Ngô-đình-Nhu:

- Là bào đệ của cố Tổng thống Ngô-đình-Diệm. Đồng thời là người đã xây dựng nền tảng chính trị cho chế độ Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa.

- Ông Ngô-đình-Nhu sinh ngày 03-10-1910 (có nơi ghi 1911), nhằm ngày 01 tháng 9 năm Canh Tuất tại Huế, quê quán thuộc làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng-Bình.

- Lúc thiếu thời từng là chủng sinh của Tiểu Chủng viện An Ninh, Cửa Tùng, Quảng Trị.

- Khác với những người trong gia đình (khuynh hướng Đông phương học), ông Nhu và người em út Ngô-đình-Luyện có khuynh hướng theo Tây học và được gia đình cho sang Pháp học Trường Quốc Gia Cổ Điển Học – vào khoảng những năm đầu thập niên 30- (Ecole Nationale des Chartes).

- Ông trúng tuyển trong số 20 sinh viên được cho nhập học. Sau 4 năm đèn sách, với tiểu luận mãn khóa nhan đề : “Les Moeurs Et Les Coutumes Des Annamites Du Tonkin Au XVIIe Siècle. (Phong Tục Tập Quán Của Người An Nam ở Bắc Kỳ vào thế kỷ XVII) văn bằng mới nhận tương đương với Cử Nhân Văn Chương Pháp vào năm 1938.

III/ Sự-Nghiệp Thần Kỳ:

1/ Hoạt động chính trị trước năm 1950 tại miền Bắc của Anh-hùng dân-tộc Việt-Nam Ngô-đình-Diệm:

- Năm 1923, lúc 22 tuổi, được bổ nhiệm làm Tri Huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, rồi Tri Phủ Hải Lăng tỉnh Quảng Trị.

- Năm 1930 được đề cử làm Tuần Vũ tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết với thành tích tận tụy phục vụ đồng bào.

- Năm 1932, Hoàng Tử Vĩnh-Thụy từ Pháp về nước và lên ngôi vua lấy hiệu Bảo Đại. Để có thể thực hiện một cuộc cải tổ cho đất nước. Nhà vua đã mời ông Ngô Đình Diệm, lúc đó mới 31 tuổi, đang làm Tuần Vũ tỉnh Phan Thiết, đảm nhận chức vụ Thượng Thư Bộ Lại (tương đương như Thủ Tướng), đồng thời kiêm nhiệm chức Tổng Thư Ký Hội Đồng Hỗn Hợp Pháp-Việt vào ngày 2 tháng 5 năm 1933. Lúc đó ông Diệm vừa tròn 33 tuổi.

- Với chức vụ quan trọng vừa đáo nhậm, ông Diệm đã đề nghị thi hành các kế hoạch đổi mới trong quan trường, như bãi nhiệm hai chức Thống Sứ Bắc Kỳ và Khâm sứ Trung Kỳ, đồng thời thống hợp hai kỳ Trung Bắc lại cũng như bổ nhiệm một Thống Sứ cho cả hai miền ; ngoài ra cho phép Viện Dân Biểu được lo những vấn đề quốc sự giống như Quốc Hội. Tuy nhiên, đề nghị của ông Diệm không được Toàn Quyền Đông Dương là Pasquier chấp thuận.

- Ngày 12 tháng 7 năm 1933, ông Diệm đệ đơn lên Hoàng Đế Bảo Đại xin từ nhiệm. Việc từ quan của ông Ngô Đình Diệm đã gây chấn động lớn cho triều đình Huế và chính phủ Pháp thời đó. Và kể từ đấy, dân gian gọi ông là chí-sĩ Ngô-đình-Diệm. Chí sĩ là người có chí và có tiết-tháo (VNTĐ trang 287); Tiết-tháo: Khí-tiết, tánh cứng-cỏi, một niềm không dời đổi (VNTĐ trang 1413). Chí-sĩ theo Hán-Việt Tự-Điển của học giả Đào-duy-Anh định nghĩa là người có chí-khí cao xuất hơn người lưu-tục (HVTĐ trang 161).

- Với quyết tâm rời bỏ quan trường để theo đuổi lý tưởng canh tân và độc lập cho đất nước, chí-sĩ Ngô-đình-Diệm đã lui về làm người dân thường…

- Trong thời gian này, Ngô chí-sĩ được vua Bảo-Đại cho phép dạy học ở trường Providence, Huế. Để thực hiện lý tưởng của mình, ông đã âm thầm liên lạc với những nhà ái quốc khác như cụ Kỳ Ngoại Hầu Cường-Để, cụ Phan-bội-Châu v.v…

- Vào những năm 1939-1945, Toàn quyền Đông Dương là Thủy sư Đô Đốc Jean Decoux đã chỉ thị cho Khâm sứ Trung kỳ là Émile Grandjean bắt và đưa Ngô chí-sĩ đi an trí ở Xieng Khoang, Lào quốc. Thời may, chí-sĩ có được sự giúp đỡ của ông Nguyễn-bá-Mưu làm Thông phán nơi Tòa Khâm sứ, rồi ông Trần-văn-Dĩnh đã giúp vượt thoát vào Sải Gòn lánh nạn.

- Lánh nạn ở Sài Gòn một thời gian, ông rời nơi đây đi Huế để thăm mẹ nhưng bị Việt cộng (Việt Minh lúc đó) chận bắt ở Tuy-Hòa. Hồ-chí-Minh định đưa ông đi an trí ở Thái-Nguyên, nhưng Giám-mục Lê-hữu-Từ đã lên tiếng phản đối quyết liệt, buộc lòng ông Hồ-chí-Minh phải trả tự do và mời làm Bộ Trưởng Nội Vụ. Thế nhưng, chí-sĩ Ngô-đình-Diệm đã dứt khoát chối từ.

- Tháng 8 năm 1950 rời Sài Gòn đi La Mã cùng người anh là Giám Mục Ngô-đình-Thục dự lễ Năm Thánh. Trên đường đi ông Diệm ghé qua Đông Kinh, thủ đô Nhật Bản. Tại đây ông tiếp xúc với một số người Mỹ, trong đó có Giáo sư Wesley Fishel. Giáo sư Fishel khuyên ông Diệm nên sang thăm Hoa Kỳ. Cũng trong dịp này ông Diệm đã ghé thăm các nước Bỉ, Thụy Sĩ và Pháp. Tại Bỉ, Ngô chí-sĩ đã ngỏ ý muốn trở thành đan sĩ của đan viện Saint-André (theo lời thuật lại của Cha viện phụ René Forbe nhân lễ giỗ lần thứ 50, 02-11-2013 tổ chức tại Brugge, Vương quốc Bỉ).

#

Cha viện phụ René Forbe công bố bức thư của Ngô chí-sĩ xin làm đan sĩ tại đan viện này.
Qua lời gợi ý của Gs Wesley Fishel ông Diệm quyết định sang Hoa Kỳ. Thời gian đầu cư trú ở nhà Dòng Mary Knoll, ở Lakewood thuộc tiểu bang New Jersey và ở Ossining tiểu Bang New York. Cần nói thêm rằng, thời gian tạm trú ở Hoa Kỳ, ông Diệm đã tự trau dồi thêm tiếng Anh để có phương tiện vận động chính giới, truyền thông Mỹ. Sau đó, được các trường đại học ở miền Trung và Trung Tây HK mời đến thuyết giảng vấn đề Châu Á, Việt-Nam và hiểm họa Cộng-sản.

- Lần lượt, Đức Hồng Y Francis Spellman (Tổng Giám Mục Nữu Ước, là bạn thân của Giám mục Ngô Đình Thục), đã giới thiệu và ông Diệm được gặp một số nhân vật trong chính giới Mỹ như các ông Mike Mansfield, Clement J. Zablock, J. McCormack, Dân biểu Walter Judd, William Douglas (Vị Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện). Ông William Douglas, đã đưa ông Diệm đi ăn trưa với TNS Kennedy. Trong khi Đức Hồng Spellman cũng quen biết với đại sứ Joseph Kennedy (đại sứ Mỹ tại Anh Quốc).

- Theo ông Robert Amory (phó giám đốc CIA) cho biết, ông đã từng nghe đến tên tuổi ông Diệm, qua thẩm phán Tối Cao Pháp Viện William Douglas trong một buổi tiệc.

- Trong buổi họp tiếp theo, ông Robert Amory đem chuyện ông Diệm ra nói với giám đốc Allen Dulles và phó giám đốc Frank Wisner. Lúc này CIA có vẻ chọn lựa bác sĩ Phan Quang Đán làm người thay thế vua Bảo Đại. (Theo William Gibbons, "The USGovernment and Vietnam War", trang 261).

- Tác giả John Cooney (1985) đã viết: "…chính Hồng Y Spellman đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị, của một người đã ở trong một Trường Dòng ở New York trước đây, vừa trở thành Thủ tướng của miền Nam Việt Nam là ông Ngô Đình Diệm. Ở Diệm, Spellman nhìn thấy những đặc điểm mà ông ta muốn có trong một người lãnh đạo: Công giáo nồng nhiệt và chống Cộng đến cùng."[1] -ngưng trích- Tiểu sử tổng thống Ngô-đình-Diệm của Ngô-đình-Châu

- “Tháng 9 năm 1947, Pháp chính thức trao trả độc lập cho Việt Nam với vua Bảo Đại qua Hiệp Ước Vịnh Hạ Long ký ngày 5 tháng 6 năm 1948.Vua Bảo Đại chọn mẫu cờ vàng ba sọc đỏ của Họa Sĩ Lê Văn Đệ vẽ nối dài 3 vạch đỏ của cờ Quẻ Càn) làm quốc kỳ và bản “Tiếng Gọi Sinh Viên” sau đổi là “Tiếng Gọi Thanh Niên”của Lưu Hữu Phước làm Quốc Ca.

- Ngày 8 tháng 3 năm 1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Cựu hoàng Bảo Đại đã ký Hiệp ước Elysée, thành lập Quốc gia Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp, đứng đầu là Quốc trưởng Bảo Đại. Một thành tựu ngoại giao của Quốc gia Việt Nam là việc thâu hồi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ tay Nhật Bản vừa mới thất trận tại Hội nghị San Francisco Tháng Chín năm 1951.

- Cộng sản Việt Nam (Việt Minh) đã giành độc quyền kháng chiến bằng cách loại bỏ thẳng tay (tàn sát) những thành phần dân tộc không cộng sản. Do nguyên nhân đó, những thành phần dân tộc đã thấy ra nhu cầu cần kết hợp thành một lực lượng quân sự duy nhất để chống lại cộng sản, nhưng bất đắc dĩ phải đứng chung chiến tuyến với Pháp”. -ngưng trích- Việt-Nam Sử-Lược Tân Biên của Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc.
- Và đó cũng là lý do Quân-Đội Quốc-Gia Việt-Nam được hình thành.

2/ Hoạt động chính trị trước năm 1950 tại miền Bắc của Anh-hùng dân-tộc Việt-Nam Ngô-đình-Nhu:
- Năm 1943 ông Ngô-đình-Nhu thành hôn với cô Trần-lệ-Xuân tại Hà-Nội (cuộc hôn nhân này đã gây xôn xao trong dư luận Hà thành vào lúc đó).

- Làm Quản Thủ Văn khố Toà Khâm Sứ Huế năm 1943 sau ra Hà Nội làm việc tại Thư Viện Trường Viễn Đông Bác Cổ và Tổng Văn Khố Quốc Gia năm 1945, thời Thủ Tướng Trần-trọng-Kim. Sau chính biến tháng 8-1945, ông Ngô- đình-Nhu tiếp tục làm ở Văn Khố theo sự bổ nhiệm của Bộ Trưởng Nội Vụ Võ Nguyên Giáp (người của Việt Minh).

- Trong khi làm việc ở Văn Khố, ông NĐNhu là 1 trong 14 thành viên trong Ban Cải Cách Giáo Dục, phụ trách Chương Trình Trung Học do Giáo sư Hoàng-xuân-Hãn Bộ trưởng Bộ Giáo Dục đứng đầu.
- Ngày 28-08-1945, ông Ngô-đình-Khôi (cai quản đất Quảng-Nam) và người con Ngô-đình-Huân (thanh tra lao động) bị Việt Minh giết chết. Vì hoạt động của hai ông NĐKhôi và NĐHuân gây rất nhiều khó khăn cho VM trong việc xử dụng bạo lực Cộng sản vùng đất Quảng Nam. Người bị thủ tiêu chung còn có Thượng Thư Bộ Lại Phạm-Quỳnh.

- Sau ngày 19-12-1946, khi Việt Minh phát động cuộc chiến chống Pháp (thực tế là do họ rước Pháp vào qua hiệp định sơ bộ, để lợi dụng Pháp tiêu diệt người Quốc gia. Nhưng sau đó bị Pháp trở mặt), ông Nhu cùng những người cùng chí hướng đã tìm cách thoát khỏi Hà Nội chạy vào khu Bốn ở vùng Thanh Nghệ. Còn bà Nhu một mình chạy thoát về Phú Cam. Khi vượt thoát khỏi Hà Nội, ông Nhu cùng những người cùng chí hướng âm thầm tích cực chuẩn bị sự nắm quyền của ông Ngô-đình-Diệm.

- Thành lập Liên Đoàn Kháng Chiến Cần Lao Việt-Nam ở an toàn khu Phát-Diệm (khoảng cuối năm 1946). Tại đây, ông Nhu đã cùng với một số nhân sĩ, người cùng chí hướng như LS Lê Quang Luật, Hoàng Bá Vinh, Trần Kim Tuyến, Đái Đức Tuấn, tức Mai Nguyệt, Tchya, thành lập Nhóm Xã Hội Công Giáo (1946-1954) là cột trụ sau này cho Đảng Cần Lao Nhân Vị.

- Khi Việt Minh bị đánh bật ra khỏi Hà Nội, ông Nhu trở về Hà thành và được tin bà Nhu sống an toàn ở Huế rồi Đà Lạt cùng với gia đình người chị là Lệ Chi.

- Biết được tin vợ sống ở Đà Lạt, ông đã tìm vào. Tại nơi đây, hai người đã sống với nhau hết sức tình nghĩa, đầm ấm, bảo bọc nhau để chung lo việc nước, đợi lúc nắm cờ trong tay. Phải nói là « Ông Nhu can trường chịu đựng », « Bà Nhu nhẫn nại hy sinh ».

- Năm 1950 khi ông Ngô-đình-Diệm qua Mỹ, ông Nhu vào Sài Gòn sinh sống và liên lạc với các tổ chức đảng phái cũng như xuất bản Nguyệt-San Xã-Hội phổ biến tư tưởng chính trị của cá nhân.

- Tháng 09-1953 tham gia Phong Trào Đại Đoàn Kết và Hòa Bình với tư cách đại diện Công Giáo. Ngày 06-09-53 phong trào này họp tại Sài Gòn quy tụ 65 đại biểu bao gồm Công Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo, Bình Xuyên, Đại Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng cùng nhân sĩ, trí thức Trung, Nam, Bắc.
- Ngày 07-05-1954, căn cứ Điện Biên Phủ thất thủ.

- Ngày 07-07-1954, Thủ tướng Ngô-đình-Diệm (Quốc trưởng Bảo-Đại ủy nhiệm) trình diện chính phủ mới ở Sài Gòn và ông Ngô-đình-Nhu ở vai trò Cố vấn (không chính thức) cho đến khi tuẫn-quốc vào ngày 02-11-1963 cùng với bào huynh, Tổng-thống Ngô-đình-Diệm.

3/ Sự Thành lập và điều hành chính thể Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Hòa của hai anh-hùng dân-tộc Việt-Nam Ngô-đình-Diệm và Ngô-đình-Nhu.

- Ngày 07-05-1954, căn cứ Điện Biên Phủ thất thủ.

- Trước tình hình này, vua Bảo Đại chính thức mời (ba lần) Ngô chí-Sĩ về nước chấp chánh ở cương vị thủ tướng toàn quyền về dân và quân sự. Khi chí-sĩ Ngô-đình-Diệm nhận nhiệm vụ này, nhiều phóng viên quốc tế có cảm tình lo ngại rằng ông không thể đảm đương nhiệm vụ quá một năm.

- Ngày 07-07-1954, chí-sĩ Ngô-đình-Diệm chính thức trở lại quê nhà với cương vị Thủ tướng để gánh vác trọng trách đối với quốc dân Việt-Nam. Thủ tướng Ngô-đình-Diệm đã trình diện chính phủ mới ở Sài Gòn và ông Ngô-đình-Nhu ở vai trò Cố vấn (không chính thức).

- Ngày 20-07-1954 hội nghị chia đôi Việt-Nam ở vĩ tuyến 17 diễn ra ở thành phố Genève, Thuỵ-Sĩ. Ngoại trưởng Trần-văn-Đỗ (đại diện chính quyền Quốc Gia Việt Nam) kịch liệt phản đối sự chia đôi này và không ký vào văn bản của hiệp định. Hoa Kỳ cũng không ký vào văn bản.

- Hiệp định này do Trung cộng, Nga Xô, Pháp và đảng Cộng-sản Việt-Nam (tiền thân là đảng Lao-Động Việt-Nam) đồng tác giả.

- Ở Hà Nội khi nghe tin đất nước VN bị chia cắt ở vĩ tuyến 17, các tổ chức quốc gia tập hợp thành một mặt trận chống cộng và phản đối kịch liệt, đồng thời quyết định tổ chức cướp chính quyền và ở lại chiến đấu giữ cố đô Thăng Long. Mọi việc đang được chuẩn bị chu đáo, thì giữa chừng bị bỏ dỡ, vì Đỗ Đình Đạo (cán bộ VNQĐD) bị Thụy An (tay sai thực dân Pháp và cộng sản) đầu độc chết. Các tổ chức quốc gia dân tộc đành phải đau đớn rời khỏi kinh thành Thăng Long yêu quý theo quy định của hiệp định.

- Ngày 22/07/1954, Thủ tướng Ngô Đình Diệm ra lệnh treo cờ rủ toàn Miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào để bày tỏ quan điểm chống đối chia đôi đất nước. ”. -ngưng trích- Việt-Nam Sử-Lược Tân Biên của Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc.

- Sau khi về nước chấp chánh, đúng lúc đất nước bị chia đôi, miền Nam lại chia năm xẻ bẩy: nào Bình Xuyên, Cao Đài, Hòa Hảo, nào phe thân Pháp, phe thân Cộng. Quốc gia thì chậm tiến, xã hội thì đầy tệ đoan, dân trí thì thấp kém. Ðó là chưa kể đến sự phá hoại ngấm ngầm của thực dân Pháp. Các chính trị gia thì mỗi người một chính kiến. Cụ Ngô Đình Diệm lại chẳng ở trong một đảng phái nào. Vậy mà cụ Ngô Đình Diệm cũng đã lo được cho cả triệu người Bắc di cư vào Nam để tránh nạn Cộng Sản, ổn định được miền Nam và lập lên nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam với một thể chế dân chủ tuy không được hoàn hảo như các nước tân tiến tây phương nhưng cũng đủ để đem lại cho người dân một cuộc sống tự do dân chủ và an toàn -ngưng trích- Lê-duy-San | Nhân ngày giỗ thứ 50 Tưởng Nhớ Về Cụ Ngô-đình-Diệm

http://www.truclamyentu.info/tlls_thu-vien-bo-de-online/tvbd_lds_nhan-ngay-gio-50-nam-tuong-nho-tt-ngo-dinh-diem.htm

http://ngodinhdiem.net/ChinhTri/AnhHungDanToc/AnhHungDanTocNDDNDH.html

No comments:

Post a Comment