Tuesday, April 19, 2016

Nữ Quân Nhân QL/VNCHNàng đã trao hồn cho núi sông,
Thuyền Quyên vương mắc chí tang bồng.
Chín lần gươm báu trao tay ngọc,
Một mãnh nhung y điểm má hồng. 
_ Đinh Hùng _
*


*

No comments:

Post a Comment