Sunday, April 24, 2016

Sự khác biệt giữa hai chữ "Tuyên Truyền" và "Quảng Bá" (Phổ Biến)


Tuyên truyền có nghĩa là cố tình đi loan báo những điều không có thật. Một việc xấu hay điều xấu lại đi nói là một việc tốt hay điều tốt.  

Ví dụ, ở xứ việt cộng XNCN thì tất cả mọi tòa án đều là tòa án của đảng cộng sản, nhưng để lường gạt dư luận quốc tế và dân trong nước, việt cộng gọi các tòa án của chúng nó là "toàn án nhân dân".  Bất cứ điều gì Việt cộng làm chúng cũng núp dưới cái bóng của hai chữ "nhân dân".  Hành động nói dối để gạt người thì gọi là tuyên truyền chứ không phải quảng bá hay phổ biến.

Còn,

Quảng Bá có nghĩa là phổ biến ra, loan tải ra, truyền tải ra, thông báo ra cho mọi người biết về một điều tốt, hay việc tốt mà có ích cho mọi người.  


Ví dụ, bạn vừa đọc thấy trong một cuốn sách khoa học dạy rằng thịt heo phải nấu thật chín thì mới được ăn để tránh bị bệnh sán.  Và bạn thấy điều này bổ ích, cho nên gặp ai bạn cũng nhắc nhở như vậy.  Việc làm này gọi là quảng bá hay phổ biến chứ không phải tuyên truyền, vì nó bổ ích cho người được nghe.

No comments:

Post a Comment